Ankara Doğal Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. Özelleştirme İhale İlanı

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, “Satış” yöntemi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

İhale Metni ve Taşınmaz Listesi için tıklayınız.