İhale İlanı (Elektrik Enerjisi Satın Alımı)

İzmir Defterdarlığı Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/413441

1-İdarenin

a) Adresi:Cumhuriyet Bulvari Hükümet Konagi C Blok Kat :6 35268 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:2324838356 – 2324415160
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1.100.000 kwh elektrik enerjisi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:İzmir Defterdarlığı Birimleri ile İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlıkları Hizmet Binaları.
c) Teslim tarihi:Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM’a kayıt işlemlerini yaptıracak ve sözleşmede adresleri, abone adı ve abone numaraları belirtilen hizmet binaları için enerji alımı işi 01.01.2020 tarihinde başlayacak; 31.12.2020 tarihinde saat 00:00′ de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Hükumet Konağı C Blok Kat:6 Konak/İZMİR
b) Tarihi ve saati:08.10.2019 – 10:00

İhale ilan metni için tıklayınız