Çevre Koruma Bilinci Eğitimi

Defterdarlığımız 2019 yılı Hizmet İçi Eğitimi kapsamında “Çevre Koruma Bilinci Eğitimi” düzenlenmiştir.