Etik Konferansı

25-31 Mayıs tarihleri arasındaki Etik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sayın Duygu KIZILDAĞ ile Doç. Dr. Sayın Pınar AYTEKİN Defterdarlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelimize yönelik olarak düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.