Etkili ve Hızlı Okuma Eğitimi ile Liderlik Eğitimi

2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Defterdarlığımızda görev yapan personele yönelik olarak 10 – 21 Haziran 2019 tarihleri arasında “Etkili ve Hızlı Okuma” ile “Liderlik Eğitimi” düzenlenmiştir.