İç Kontrole Yönelik Bilgilendirme Konferansı

Defterdarlığımız İKEP 2018-2019 çalışmaları kapsamında; kurum faaliyetlerinin etkin ve verimli olması, hedeflere ulaşma düzeyi, performansı, fayda maliyet yapısı gibi temel hedefleri, mali raporların güvenilirliği, geçici ve özetlenmiş güvenilir hesap raporlarının hazırlanması, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması, yayınlanması ve kurumun hedeflerine ulaşmak amacıyla Defterdarlığımız personeline “İç Kontrole Yönelik Bilgilendirme Konferansı” düzenlenmiştir.