Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği ile Hizmet Alanlara Adil ve Eşit Davranılması Eğitimi

Defterdarlığımızca 19.11.2018 ile 22.11.2018 tarihleri arasında 4 grup halinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği ile Hizmet Alanlara Adil ve Eşit Davranılması Eğitimleri” düzenlenmiştir.