Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Geliştirme ve Uyumu Eğitimi

2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Defterdarlığımızda görev yapan personele (Hizmetli, Sözleşmeli Personel ve Temizlik Görevlisi) yönelik olarak 25-28 Haziran 2019 tarihleri arasında iki grup şeklinde “Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Geliştirme ve Uyum Eğitimi” düzenlenmiştir.