Bağlı Birimler

  • Muhakemat Müdürlüğü
  • Muhasebe Müdürlüğü
  • Personel Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Birimi
  • Malmüdürlükleri
  • Askeri ve Mülki Saymanlıklar
  • Döner Sermaye Saymanlıkları
  • Defterdarlık Konukevinin Gözetim, Denetim ve Koordinasyonu