Duyurular

Yurtdışı Çıkış Harç Pulu Değişim Süresi Hakkında

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 11.09.2019 tarih ve 340738 sayılı yazısı gereği yurtdışı çıkış harç pullarının değişim süreci 30.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

 Kurum, kuruluş ve kişilerin elinde toplu olarak eski tip “15 Türk Lirası” yapışkanlı yurtdışı çıkış harç pulları bulunanlarının yeni “50 Türk Lirası” yurtdışı çıkış harç pulları ile değiştirilmesi için İzmir Defterdarlığı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veya Çeşme İlçesi Malmüdürlüğüne 30.09.2019 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhale İlanı (Elektrik Enerjisi Satın Alımı)

İzmir Defterdarlığı Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/413441

1-İdarenin

a) Adresi:Cumhuriyet Bulvari Hükümet Konagi C Blok Kat :6 35268 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:2324838356 – 2324415160
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1.100.000 kwh elektrik enerjisi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:İzmir Defterdarlığı Birimleri ile İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlıkları Hizmet Binaları.
c) Teslim tarihi:Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM’a kayıt işlemlerini yaptıracak ve sözleşmede adresleri, abone adı ve abone numaraları belirtilen hizmet binaları için enerji alımı işi 01.01.2020 tarihinde başlayacak; 31.12.2020 tarihinde saat 00:00′ de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Hükumet Konağı C Blok Kat:6 Konak/İZMİR
b) Tarihi ve saati:08.10.2019 – 10:00

İhale ilan metni için tıklayınız

Özelleştirme İlanı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ekli listede belirtilen Varlıklar 4046 sayılı Kanun Hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

İlan metni için tıklayınız.  

Enflasyonla Topyekün Mücadele

Türkiye’nin 2019-2021 yılları arasını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı’nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında Enflasyon ile Mücadele gelmektedir.

Özellikle son dönemde kurda meydana gelen spekülatif artışlar sonucu fiyatlamalarda yaşanan yukarı yönlü gidiş, yüksek enflasyona neden olmuştur.

Gelinen durum, sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekun Mücadele ihtiyacını doğurmuştur.

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu program, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için linke tıklayınız.  enflasyonlamucadele.org.tr